dinsdag, 13 september, 2022 - 10:05

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energiefactuur te betalen.  Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte.  Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief aan personen die recht hebben op de  verhoogde tegemoetkoming - Praktisch | FEBEG Federatie van de Belgische  Elektriciteits- en Gasbedrijven

donderdag, 4 augustus, 2022 - 15:12

In de volgende jaren verandert het sociaal woonlandschap in Vlaanderen. De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren vormen samen de woonmaatschappij. Binnen elke gemeente zal slechts één woonmaatschappij actief zijn. Hamme en Zele vormen samen het werkingsgebied van één woonmaatschappij. Heb je vragen over deze veranderingen? Surf dan naar de website www.sociaalwonen.be.

donderdag, 23 juni, 2022 - 15:46

Op maandag 13 juni werden de jaarresultaten van 2021 gepresenteerd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij stelden vast dat De Zonnige Woonst met passie heeft ingezet op haar doelstellingen, namelijk betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aanbieden in een aangename buurt voor mensen met woonnood. Alles hierover kan u lezen in ons jaarverslag over 2021.