Openbare aanbestedingen

De Zonnige Woonst gaat op zoek naar een ontwerpteam voor een nieuwe opdracht in de Mandemakerstraat, Kleine Mandemakerstraat en Kleinhulst. Met deze opdracht wenst De Zonnige Woonst een woonproject te realiseren waarbij de beschikbare ruimte zo optimaal en rendabel mogelijk wordt ingevuld, met aandacht voor energiezuinigheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, brandveiligheid, etc. Met een architectuurwedstrijd wordt aan de kandidaten de creatieve vrijheid gegeven om een mooi ontwerp uit te werken dat bovendien voldoet aan alle bovenstaande kwaliteitsvereisten.

Op maandag 20 februari 2023 om 10u vindt de digitale opening van de inschrijvingen plaats voor de aanbesteding van de heraanleg van de wegenis en riolering van de Oostkouterwijk (fase 1) te 9220 Hamme.

De Zonnige Woonst zoekt een aannemer voor de volledige renovatie van 4 eengezinswoningen: Moerheide 4-6 en Evangeliestraat 170-176 te Hamme.

De open procedure is bekendgemaakt in het Bulletin Der Aanbestedingen. Aannemers vinden het aanbestedingsdossier via de federale portaalsite Publicprocurement.be onder het referentie-nummer DZW-2012/0076/01-F02, om hun offerte aan te bieden voor uitvoering van de werken.

De opening van de offertes zal doorgaan op donderdag 19 mei 2022 om 10u. De offertes worden digitaal via e-tendering ingediend en geopend.

De Zonnige Woonst zoekt een aannemer voor de vervangingsbouw van 3 eengezinswoningen: Populierenstraat 22-24 en Veldstraat 190 te Hamme.

De open procedure is bekendgemaakt in het Bulletin Der Aanbestedingen. Aannemers vinden het aanbestedingsdossier via de federale portaalsite Publicprocurement.be onder het BDA-nummer DZW-2018/0436/01-F02, om hun offerte aan te bieden voor uitvoering van de werken.

De opening van de offertes zal doorgaan op maandag 25 april 2022 om 10u. De offertes worden digitaal via e-tendering ingediend en geopend.

Op donderdag 24 maart 2022 om 10u vindt de digitale opening van de inschrijvingen plaats voor de totaalrenovatie van de woning Tuinbouwlaan 51 te 9220 Moerzeke:

De Zonnige Woonst zoekt een aannemer om 2 gekoppelde bestaande woningen te slopen met behoud van de historische voorgevel, om daarna 9 sociale huurappartementen met koppeling aan de te behouden voorgevel op te richten. De site bevindt zich in het centrum van Waasmunster, Vierschaar 19-21.

De open procedure is bekendgemaakt in het Bulletin Der Aanbestedingen. Aannemers vinden het aanbestedingsdossier via de federale portaalsite Publicprocurement.be onder het BDA-nummer 2020-545194, om hun offerte aan te bieden voor uitvoering van de werken.

 

Op donderdag 13 augustus 2020 om 10u vindt de digitale opening van de kandidatuurstelling plaats voor het ontwerpen een nieuw sociaal bouwproject op de site Zilverberkstraat, Acaciastraat, Veldstraat en Prieel te 9220 Hamme.

Op vrijdag 20 december 2019 om 11u vindt de digitale opening van de inschrijvingen plaats voor de bouw van 27 sociale huurappartementen met ondergrondse parkeergarage in de Populierenstraat – Dennenstraat te Hamme:

  • Raming van de werken: 4.997.891,00 EUR, excl. BTW
  • Erkenning: categorie D, klasse 7
  • Uitvoeringstermijn: 500 kalenderdagen

Dossiers zijn te verkrijgen via E-Notification via onderstaande link: https://enot.publicprocurement.be/. Dossiers dienen digitaal ingediend te worden via E-Tendering.

We publiceerden op 19 februari 2019 de openbare aanbesteding in functie van de uitvoering van de werken. Op donderdag 28 maart 2019 vindt de opening van de digitale inschrijvingen plaats.

Korte omschrijving van de te bestellen werken:

  • raming: 387.386,31 EUR excl. btw
  • erkenning: categorie D, klasse 3
  • uitvoeringstermijn: 240 kalenderdagen

De dossiers kunnen geraadpleegd worden via De Zonnige Woonst, Rozenhoed 1 te Hamme na telefonische afspraak op 052-470 471.

We publiceerden de oproep tot kandidatuurstelling via een mededingsprocedure met onderhandeling voor de vernieuwing van onze verzekeringsportefeuille.

De opdracht bestaat uit 5 percelen: