Architectuurwedstrijd 40 woningen Mandemakerswijk, HAMME

De Zonnige Woonst gaat op zoek naar een ontwerpteam voor een nieuwe opdracht in de Mandemakerstraat, Kleine Mandemakerstraat en Kleinhulst. Met deze opdracht wenst De Zonnige Woonst een woonproject te realiseren waarbij de beschikbare ruimte zo optimaal en rendabel mogelijk wordt ingevuld, met aandacht voor energiezuinigheid, duurzaamheid, toegankelijkheid, brandveiligheid, etc. Met een architectuurwedstrijd wordt aan de kandidaten de creatieve vrijheid gegeven om een mooi ontwerp uit te werken dat bovendien voldoet aan alle bovenstaande kwaliteitsvereisten.

Op maandag 13 februari 2023 om 10u vindt de digitale opening van de kandidatuurstellingen plaats. In eerste fase zal een jury maximaal 5 kandidaten selecteren die in de tweede fase een offerte kunnen indienen. Daarna wordt de opdracht gegund aan het ontwerpteam dat met diens schetsontwerp globaal het beste beantwoordt aan de huisvestingsopgave.

Algemene raming van het project: 8.000.000 EUR

Dossiers zijn te verkrijgen via E-Notification via onderstaande link: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=469479

Formaliteiten in verband met de indiening van de kandidaturen worden toegelicht in de opdrachtdocumenten.