Heraanleg wegenis en riolering Oostkouterwijk fase 1, HAMME

Op maandag 20 februari 2023 om 10u vindt de digitale opening van de inschrijvingen plaats voor de aanbesteding van de heraanleg van de wegenis en riolering van de Oostkouterwijk (fase 1) te 9220 Hamme.

  • Raming van de werken: 1.523.669,65 EUR;
  • Erkenning: categorie C1, C5 klasse 5;
  • Uitvoeringstermijn: 195 kalenderdagen.

Dossiers zijn te verkrijgen via E-Notification via onderstaande link: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=469696.

Dossiers dienen digitaal ingediend te worden via E-tendering.