Populierenstraat - Dennenstraat, Hamme - AFGESLOTEN

Op vrijdag 20 december 2019 om 11u vindt de digitale opening van de inschrijvingen plaats voor de bouw van 27 sociale huurappartementen met ondergrondse parkeergarage in de Populierenstraat – Dennenstraat te Hamme:

  • Raming van de werken: 4.997.891,00 EUR, excl. BTW
  • Erkenning: categorie D, klasse 7
  • Uitvoeringstermijn: 500 kalenderdagen

Dossiers zijn te verkrijgen via E-Notification via onderstaande link: https://enot.publicprocurement.be/. Dossiers dienen digitaal ingediend te worden via E-Tendering.