Renovatieproject 4 woningen Moerheide - Evangeliestraat - AFGESLOTEN

De Zonnige Woonst zoekt een aannemer voor de volledige renovatie van 4 eengezinswoningen: Moerheide 4-6 en Evangeliestraat 170-176 te Hamme.

De open procedure is bekendgemaakt in het Bulletin Der Aanbestedingen. Aannemers vinden het aanbestedingsdossier via de federale portaalsite Publicprocurement.be onder het referentie-nummer DZW-2012/0076/01-F02, om hun offerte aan te bieden voor uitvoering van de werken.

De opening van de offertes zal doorgaan op donderdag 19 mei 2022 om 10u. De offertes worden digitaal via e-tendering ingediend en geopend.

Raming van de werken: 573.841,17 EUR, excl. BTW
erkenning: categorie D, klasse 4
uitvoeringstermijn: 450 kalenderdagen

Het project voorziet in volgend aanbod: 3 woningen met 2 slaapkamers en 1 woning met 3 slaapkamers. De woningen worden grondig gerenoveerd en voorzien van een nieuwe gelijkvloerse aanbouw. De woningen beschikken allen over een beperkte voortuinstrook die aangewend wordt voor het stallen van een wagen.
Met dit project werken we verder aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.

Voor meer informatie kan u terecht bij 
De Zonnige Woonst, Rozenhoed 1 te Hamme,
projecten@dezonnigewoonst.be, www.dezonnigewoonst.be, tel. 052/470 471.
Nele Boel Architect BV, Mispelaarstraat 11 te Hamme
mail@neleboel.be tel. 0479/244 888