Vervangingsbouw 3 woningen Populierenstraat en Veldstraat - AFGESLOTEN

De Zonnige Woonst zoekt een aannemer voor de vervangingsbouw van 3 eengezinswoningen: Populierenstraat 22-24 en Veldstraat 190 te Hamme.

De open procedure is bekendgemaakt in het Bulletin Der Aanbestedingen. Aannemers vinden het aanbestedingsdossier via de federale portaalsite Publicprocurement.be onder het BDA-nummer DZW-2018/0436/01-F02, om hun offerte aan te bieden voor uitvoering van de werken.

De opening van de offertes zal doorgaan op maandag 25 april 2022 om 10u. De offertes worden digitaal via e-tendering ingediend en geopend.

  • Raming van de werken     : 660.394,92 EUR, excl. BTW
  • erkenning                          : categorie D, klasse 4
  • uitvoeringstermijn             : 430 kalenderdagen

Het project voorziet in volgend aanbod: 1 woning met 4 slaapkamers en 2 woningen met 5 slaapkamers. Elke woning beschikt over een eigen voornamelijk zuid gerichte tuin. Dit project komt hiermee tegemoet aan onze visie om in deze wijk een gemengd aanbod te blijven aanbieden.

In de bestaande situatie bevindt er zich tussen de twee hoekwoningen een groene zone. Er wordt geopteerd om hier terug een leefbaar groen pleintje te voorzien, perfect aansluitend bij de nieuw aan te leggen buitenruimte, parkings en heraanleg van de wijk.

Met dit project werken we verder aan kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij

De Zonnige Woonst, Rozenhoed 1 te Hamme,

projecten@dezonnigewoonst.be, www.dezonnigewoonst.be, tel. 052/470 471.

S3architecten, Baroniestraat 3 te Mechelen

info@s3a.be tel. 015/70 15 25