Andere woning

Is je huidige woning te groot of heb je om medische redenen een andere woning nodig, maak een afspraak en we zoeken samen met jou een oplossing op maat.

Je huurt al bij ons, maar wil verhuizen naar een andere woning die even groot is. Je komt op de gewone wachtlijst terecht.

Neem zeker contact met ons op als je wil verhuizen!
Tel. 052 – 470 471 of inschrijvingen@dezonnigewoonst.be