Huurdersdocumenten

Als je beslist om de aangeboden woning te huren, onderteken je een huurcontract met reglement van inwendige orde.

Het huurcontract is een overeenkomst tussen jou en De Zonnige Woonst waarin afspraken staan over o.a. de huurprijs, de berekening van de huurlasten, de verplichtingen van de huurder en de wijze van beëindiging van de overeenkomst.

In het reglement van inwendige orde staan afspraken en regels opgesomd.

Download hier een voorbeeld van een huurcontract voor onbepaalde duur [PDF - 320 kB]

Download hier een voorbeeld van een huurcontract voor tijdelijke duur [PDF - 327 kB].

Download hier het reglement van inwendige orde [PDF - 227 kB]

Download hier de affiche van het reglement van inwendige orde [PDF - 6631 kB].

Download hier het intern huurreglement ​[PDF - 535 kB].