Praktische onderhoudstips

Radiatoren ontluchten

Wist je dat als je een geluid hoort in de radiatoren, je de verwarmingsinstallatie moet ontluchten? Controleer elk jaar de druk. Zo werkt jouw installatie optimaal.

Download hier een handleiding [PDF - 235Kb].

Verstoppingen in toilet of afvoer en problemen met de septische put

Onderhoud en verstoppingen van de riolering zijn ten laste van de huurder.
Je kan verstoppingen voorkomen:

  • Spoel geen maandverband, tampons, luiers, kattenbakvulling, vet, etensresten en dergelijke via het toilet door.
  • Let er op dat hangertjes van reukweerders die je aan de rand van het toilet hangt niet in de afvoer terechtkomen.
  • Controleer regelmatig de toezichtputjes en maak die indien nodig zuiver.

De septische put moet geledigd worden als de afvoer van de WC en andere afvoeren die op de put zijn aangesloten, niet goed meer afwateren.

Elke huurder van een eengezinswoning staat zelf in voor het ledigen van zijn septische put. Als je vragen hebt over de ligging van de put, kan je ons secretariaat hierover contacteren. Vraag bij lediging steeds een attest aan de firma die de werken uitvoert.  Zo ben je zeker dat het om een goede en betrouwbare firma gaat.

Bij appartementen en woningen waarbij de septische put gedeeld wordt met andere gezinnen, zorgt De Zonnige Woonst voor regelmatige lediging. Enkel wanneer duidelijk is dat een lediging noodzakelijk was omwille van een verstopping, zullen we de kosten doorrekenen aan de huurder.

Rookmelders

Sinds 1 januari 2013 installeren we bij de start van een nieuw huurcontract rookmelders in onze huurwoningen. We plaatsen telkens minstens één toestel per verdieping. In gebouwen met meerdere woningen plaatsen we ook rookmelders in de gemeenschappelijke delen. We breiden de installatie stelselmatig uit naar al onze woningen en starten bij de oudste. Installeer zelf geen rookmelders.

Rookmelders detecteren rook sneller dan een persoon en werken op een batterij met een levensduur van 10 jaar.

 

Het toestel testen en onderhouden

We raden je aan om de aanwezige toestellen in  jouw woning om de vier maanden te testen. Dit doe je door de centrale knop op het toestel in te drukken, bijvoorbeeld met een stok. Het lampje begint te flikkeren en het alarm zal afgaan. Beide stoppen vanzelf.

Zorg zelf voor een blijvende goede werking van het toestel door het regelmatig af te stoffen, het niet af te dekken en er bij het verven van het plafond op te letten dat het niet mee geschilderd wordt.

 

Wat te doen als het alarm afgaat?

Bij brand contacteer je meteen de brandweer. Bel de hulpcentrale op het nummer 112. Geef duidelijk het juiste adres en de ligging door. Omschrijf de omvang en de aard van de brand (woningbrand, schouwbrand…) en geef door hoeveel personen zich in gevaar bevinden.

Bij vals alarm kan je de sirene via een druk op de centrale knop op het toestel stopzetten. Vals alarm kan veroorzaakt worden door stof in het toestel of door een defecte batterij. Contacteer ons als het toestel na stopzetting opnieuw afgaat of als het toestel met regelmaat een korte pieptoon laat horen.

 

Vragen?

Neem contact op met de technische dienst:
tel. 052 – 470 471 of herstellingen@dezonnigewoonst.be