Opzeg woning of garage

Je wilt de huur van jouw woning opzeggen? Lees hier hoe je dat doet. De opzeg verloopt in vier stappen.

 

STAP 1: Ik zeg op

Hoe zeg ik de huur op?

Als huurder kan je op elk moment de huur van je woning of garage opzeggen. De opzeg doe je schriftelijk, door ons een ondertekend document te bezorgen. Om te bewijzen dat je de opzeg gegeven hebt is het belangrijk dat je dit document op de juiste manier aan ons bezorgt. Het is daarom aangeraden om te werken met ons standaard formulier, dat je kan downloaden via de volgende link: Document opzeg woning [PDF] of aanvragen aan onze balie. Voor de opzeg van een garage gelieve het volgende document te gebruiken: Document opzeg garage [PDF].

Bezorg ons het ingevulde en ondertekende formulier met de post, via mail of aan onze balie. Het is hierbij vooral belangrijk dat we kunnen nagaan wanneer de opzeg gegeven is (om de start van de opzegtermijn te kunnen bepalen).

Dit document bevat minstens de volgende informatie:

 • Je naam (en die van je partner);
 • De bevestiging dat je wilt opzeggen;
 • De start en einddatum van de opzegtermijn (zie de volgende vraag om te weten hoe je deze berekent, of neem contact op met onze sociale dienst);
 • Je nieuwe adres;
 • Je contactgegevens (e-mail, telefoon,…);
 • Je bankrekeningnummer (voor de terugbetaling van de waarborg);
 • Je handtekening (en die van je partner).

Opgelet! Eénmaal gegeven, kan je je opzeg niet meer intrekken.

Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is de tijd na het opzeggen van de huur van je woning dat je de woning verder huurt. Tijdens deze periode blijf je de huurprijs verder betalen. 

De termijn start op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je je opzeg gegeven hebt.
Bijvoorbeeld: je doet je opzeg op 11 augustus, dan start je opzegtermijn op 1 september.

De termijnen zijn als volgt bepaald:

 • Als je naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap verhuist: 1 maand.
 • Bij het overlijden van de laatste huurder: 2 maanden. 
 • In alle andere gevallen: 3 maanden

Wat met bezichtigingen?

Tijdens de opzegtermijn gaan wij al op zoek naar een volgende huurder voor de woning. De kandidaten krijgen de gelegenheid om de woning te bezichtigen. Wij vragen jou om beschikbaar te zijn om kandidaten binnen te laten. De Zonnige Woonst legt de afspraak vast na jou en de kandidaat gecontacteerd te hebben. Op je opzegformulier kan je voorkeurmomenten invullen. Bezichtigingen worden enkel tijdens de kantooruren ingepland.

Andere vragen over het opzeggen van je huur?
Mail naar huren@dezonnigewoonst.be (link opent je e-mail) of bel naar het nummer 052 – 470 471 en toets nummer 2 in het keuzemenu om met iemand van de sociale dienst te spreken.

 

STAP 2: Voorcontrole

Wat is de voorcontrole?

De voorcontrole is een eerste afspraakmoment waarbij een medewerker van De Zonnige Woonst bij jou langskomt. De medewerker helpt jou met de nodige uitleg over hoe je je verhuis vlot laat verlopen.

Tijdens de voorcontrole bekijkt een medewerker van de technische dienst bovendien welke werken er nodig zijn om de woning te verhuren aan een nieuwe huurder. Sommige herstellingswerken doet De Zonnige Woonst. Wat je best zelf aanpakt, om onnodige kosten te vermijden, overlopen we samen via een handige lijst. Deze kan je hier al downloaden en bekijken: Voorcontroledocument [PDF]. Tijdens de voorcontrole kan de medewerker de lijst aanvullen met extra aanbevelingen. Op het einde van de voorcontrole onderteken je de lijst voor ontvangst.

Wanneer is de voorcontrole?

Een medewerker van De Zonnige Woonst belt jou om samen een afspraak te maken voor de voorcontrole in de woning. Een afspraak kan enkel binnen de kantooruren.

TIP!

Begin op tijd met de voorbereiding van je verhuis (inpakken, verhuisfirma regelen, etc.). zo heb je voldoende tijd om de aanbevolen werken uit te voeren en de woning op orde te zetten. Sommige zaken zie je pas als de woning leeg is. Laat de woning in een goede staat achter!

Vragen over de voorcontrole?
Mail naar herstellingen@dezonnigewoonst.be (link opent je e-mail) of bel naar 052 470 471 en toets nummer 1 in het keuzemenu om iemand van de technische dienst te spreken.

 

STAP 3: Sleutelafgifte met eindcontrole

In de dagen na de voorcontrole (of zelfs tijdens de voorcontrole) contacteert een medewerker jou om samen een afspraak te maken voor de sleutelafgifte met eindcontrole. Een afspraak kan enkel binnen de kantooruren.

Wat is de eindcontrole?

De eindcontrole is de zogenaamde plaatsbeschrijving. Dit wil zeggen dat de medewerker grondig de toestand van de woning beschrijft om vast te stellen dat je de woning in prima staat achterlaat. Ook de meterstanden van elektriciteit, gas en water worden op dit moment genoteerd.

Als er nog bijkomende kosten zijn, zal de medewerker dit aan je meedelen. Om te zien hoe deze kosten berekend worden, zie STAP 4 over de afrekening van de waarborg. 

Na de eindcontrole geef je de sleutels van de woning af aan de medewerker.

Wat als ik zelf niet aanwezig kan zijn op de eindcontrole?

Je kan een volmacht geven aan iemand naar keuze. Een volmachtformulier om in te vullen kan je hier downloaden: Volmachtformulier [PDF]. Je kan ook een volmachtformulier opvragen aan de balie van ons kantoor. Met het volmachtformulier kan deze persoon in jouw plaats aanwezig zijn op de eindcontrole. Geef de sleutels van de woning mee aan deze vervanger.

Vragen over de eindcontrole en de sleutelafgifte?
Mail naar herstellingen@dezonnigewoonst.be (link opent je e-mail) of bel naar 052 470 471 en toets het nummer 1 in het keuzemenu om iemand van de technische dienst te spreken.

 

STAP 4: Afrekenen huurwaarborg

Wanneer krijg ik mijn waarborg terug?

Na de eindcontrole en nadat de sleutels afgegeven zijn, berekent De Zonnige Woonst de bijkomende kosten (huurachterstallen en huurschade inbegrepen). Is de woning volledig in orde, dan kan deze afrekening vlot verlopen en krijg je snel je waarborg terug. Bij huurschade of huurachterstallen kan dit langer duren. Uiterlijk binnen de drie maanden na het afgeven van de sleutels storten we de huurwaarborg terug op de door jou aangegeven bankrekening.

Krijg ik mijn volledige waarborg terug?

Als je de woning volledig in orde achterlaat en al je huurgelden zijn betaald, dan krijg je de volledige waarborg terug.

Voor de berekening van de bijkomende kosten gebruiken wij de volgende indicatieve lijst:

 • dampkap, kookplaat of gordijnen niet verwijderd: 60 EUR per item dat nog aanwezig is
 • een vastgekleefde traploper niet verwijderd: 200 EUR
 • isolatieplaten aan een plafond niet verwijderd: 15 EUR/m²
 • lichtarmaturen nog aanwezig: 20 EUR/stuk
 • beschadigde muren met vijzen, nagels, duimspijkers, onopgevulde gaatjes,...: 50 EUR
 • beschilderde of kapotte lichtschakelaars en stopcontacten: 20 EUR per stuk
 • lekkende of kapotte kraan: 125 EUR (keukenkraan), 80 EUR (badkraan), 50 EUR (lavabokraan)
 • septische put niet geledigd: 70 EUR
 • defecte sloten en afwezigheid van minstens 1 sleutel per slot: 80 EUR per slot
 • defecte vlotter aan de WC: 50 EUR
 • gebroken toiletbril: 50 EUR
 • kapotte of beschadigde klinken (ramen/binnendeur/buitendeuren): 60,00 EUR/stuk
 • ontbreken van rookmelder: 40,00 EUR/rookmelder
 • geen afsluitdop met afdichtingsmateriaal op de gasleiding bij het verwijderen van uw kookvuur: 50,00 EUR
 • woning niet gereinigd: 250 EUR (woning met 1 en 2 slpk) en 350 EUR (woning met 3 of 4 slpk)

We kunnen van de prijzen op deze lijst afwijken, als uit de facturen blijkt dat de kosten in werkelijkheid sterk lager of hoger waren dan voorzien in de lijst.

Vragen over je waarborg?
Heb je vragen over de herstellingswerken, mail naar herstellingen@dezonnigewoonst.be (link opent je e-mail).
Heb je vragen over de terugbetaling van je waarborg, mail naar sociaal@dezonnigewoonst.be (link opent je e-mail). 
Bellen kan naar 052 470 471.

 

ALGEMENE TIPS

Wat doe ik met elektriciteit, gas en water?

Bij de eindcontrole neemt de medewerker ook de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Deze worden ingevuld op de overnamedocumenten. Deze documenten bezorg je zelf ingevuld aan je leverancier. 

Opgelet! Elektriciteit, gas en water worden overgenomen door De Zonnige Woonst. Laat deze nutsvoorzieningen dus niet afsluiten of stopzetten.

Welke andere praktische zaken hou ik rekening mee?

Bij een verhuis heb je heel wat administratie in orde te brengen. Denk zeker aan de volgende:

 • Wijzig je adres bij de gemeente;
 • Wijzig je adres bij de post;
 • Bezorg de ingevulde overnamedocumenten aan je leveranciers;
 • Zet je contract voor internet en televisie over naar je nieuwe adres.