Opzeg woning of garage

Je kan jouw woning of garage opzeggen:

 • via het opzegformulier dat je bij ons kunt ondertekenen;

OF

 • door ons een (aangetekende) brief te sturen. Deze brief moet ondertekend zijn door alle huurder(s)die het huurcontract hebben ondertekend. Vermeld in jouw brief je nieuw adres, nieuw telefoonnummer en bankrekeningnummer. Dat is nodig voor de eventuele terugbetaling van de waarborg.

Opgelet: je kan een opzeg niet intrekken. 

Opzegtermijn

De wet verplicht een opzegtermijn van 3 maanden. Als je naar een woonzorgcentrum of residentiële opvang voor personen met een handicap verhuist, bedraagt de opzegtermijn één maand.

De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op het moment dat we jouw opzeg ontvangen hebben.

Bij overlijden van de langstlevende huurder gaat de opzegtermijn in de maand na overlijden. De opzegtermijn zelf  bedraagt 2 maanden.

Plaatsbeschrijving

Bij elke opzeg of begin van een huurovereenkomst wordt door de technische dienst een plaatsbeschrijving opgemaakt.

Bij de plaatsbeschrijving wordt een beschrijving van de woning gemaakt:

 • de toestand van de vloeren, muren, stopcontacten, deuren, sanitair, kranen enz.. wordt grondig bekeken en opgetekend.
 • de meterstanden van water, elektriciteit en gas worden genoteerd en doorgegeven aan de betrokken leverancier.

Zo kunnen wij vaststellen of er sedert het begin van de huurperiode schade aan de woning is toegebracht. Dit is van belang bij de eindafrekening en de terugbetaling van de waarborg.

Voor een vlotte afhandeling van de huurwaarborg hanteren wij standaardtarieven voor kleine, vaak voorkomende herstellingen. Deze worden aan de vertrekkende huurder toegelicht bij een voorcontrole. Tijdens dit bezoek aan de woning licht onze medewerker van de technische dienst herstellingen die nog uitgevoerd moeten worden aan de woning toe aan de vertrekkende huurder.

Volgende bedragen worden forfaittair aangerekend wanneer ze niet in orde zijn bij het afgeven van de sleutels:

 • dampkap, kookplaat of gordijnen niet verwijderd: 60 EUR per item dat nog aanwezig is
 • een vastgekleefde traploper niet verwijderd: 200 EUR
 • isolatieplaten aan een plafond niet verwijderd: 15 EUR/m²
 • lichtarmaturen nog aanwezig: 20 EUR/stuk
 • beschadigde muren met vijzen, nagels, duimspijkers, onopgevulde gaatjes,...: 50 EUR
 • beschilderde of kapotte lichtschakelaars en stopcontacten: 20 EUR per stuk
 • lekkende of kapotte kraan: 125 EUR (keukenkraan), 80 EUR (badkraan), 50 EUR (lavabokraan)
 • septische put niet geledigd: 70 EUR
 • defecte sloten en afwezigheid van minstens 1 sleutel per slot: 80 EUR per slot
 • defecte vlotter aan de WC: 50 EUR
 • gebroken toiletbril: 50 EUR
 • kapotte of beschadigde klinken (ramen/binnendeur/buitendeuren): 60,00 EUR/stuk
 • ontbreken van rookmelder: 40,00 EUR/rookmelder
 • geen afsluitdop met afdichtingsmateriaal op de gasleiding bij het verwijderen van uw kookvuur: 50,00 EUR
 • woning niet gereinigd: 250 EUR (woning met 1 en 2 slpk) en 350 EUR (woning met 3 of 4 slpk)

Deze lijst van gebreken is niet limitatief. Bij andere werken zal De Zonnige Woonst de effectieve facturen afwachten en doorrekenen.