Huurprijs en waarborg

Huurprijs

Als je beslist om de aangeboden woning te huren, onderteken je een huurcontract en een reglement van inwendige orde.

De huurprijsberekening is vastgelegd volgens wettelijke normen. Je betaalt huur op basis van jouw meest recente aanslagbiljet.

In onze infofolder lees je in het kort hoe een huurprijs wordt berekend.

Wanneer kunnen we jouw huurprijs in de loop van het jaar herzien?

Bezorg ons de bewijsstukken als je je in één van volgende situaties bevindt:

 • pensionering van een gezinslid na 1 januari 2018,
 • inkomstendaling met minstens 20 % op basis van het gemiddelde van drie opeenvolgende maanden. We passen de huurprijs aan vanaf de vierde maand;
 • overlijden of vertrek van een bewoner van wie we het inkomen mee in rekening brachten bij je huidige huurprijsberekening;
 • een nieuwe bewoner met een inkomen dat we in rekening moeten brengen bij jouw huurprijsberekening, komt inwonen. Meld ons zo’n inwoner binnen de maand. Als je dit niet doet, kan dit ernstige gevolgen hebben. Het is een belangrijke huurdersverplichting.
Laat jouw huurprijs berekenen op ons secretariaat. Maak hiervoor een afspraak: tel. 052 – 470 471 of huren@dezonnigewoonst.be

Waarborg

Voor de aanvang van de huur betaal je een huurwaarborg. De huurwaarborg bedraagt 2 keer de maximale huurprijs van jouw woning met een beperking tot 1.010 euro voor het jaar 2021 (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).

Enkele voorbeelden:

 • Een kleine woning met een maximale huurprijs van € 375:
  huurwaarborg: 2 x € 375 = € 750.
 • Een grote recente woning met een maximale huurprijs van € 550:
  huurwaarborg: 2 x € 550 = € 1.100 Dit ligt hoger dan het maximum, dus waarborg is gelijk aan het maximum: € 1.010.

De waarborg plaatsen we op een geblokkeerde rekening. De intresten van deze rekening behoren aan jou toe. Je kan jaarlijks vanaf april een actuele stand van de rekening opvragen (via sociaal@dezonnigewoonst.be, 052 - 470 471 of aan het loket).

Je kan ervoor kiezen om de huurwaarborg via een afbetalingsplan van maximaal 18 maanden te betalen. Je betaalt dan bijkomend een administratiekost van 13 euro voor het jaar 2021 (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).

 

Voor meer informatie neem je contact op met de sociale dienst:
tel. 052 – 470 471 of sociaal@dezonnigewoonst.be

 

Huurlasten

Als huurder van een sociale woning, betaal je maandelijks huurlasten.

Dit zijn bijdragen die je betaalt voor taken die De Zonnige Woonst voor haar huurders gemeenschappelijk laat uitvoeren. Dit bedrag wordt verrekend in de maandelijkse huurprijs.

De huurlasten zijn anders voor elke woning omdat je enkel betaalt voor de taken die voor jouw woning van toepassing zijn. Voor een huurder van een appartement zal de lijst uitgebreider zijn dan voor een huurder van een eengezinswoning omdat deze laatste veel van de opgesomde taken zelf opvolgt en betaalt.

 

Huurders van eengezinswoningen en appartementen betalen voor:

 • het onderhoud van de centrale verwarming en waterverwarmers;
 • het groenonderhoud van de gemeenschappelijke tuinen en perken (enkel voor huurders in Hamme);
 • de premie voor afstand van verhaal in de omnium brandverzekering die door De Zonnige Woonst werd afgesloten voor de woning.

 

Voor huurders van appartementen kan dit uitgebreid worden met de kosten van:

 • het onderhoud van gemeenschappelijke inkomhallen, ramen en liften;
 • het gemeenschappelijk gebruik van water en elektriciteit;
 • de lediging van gemeenschappelijke septische putten;
 • de vergoeding van de huisbewaarder;
 • ...

Vanaf 1 september 2019 rekenen we via de huurlasten ook een vergoeding aan voor huurders van een woning of appartement waar zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Meer informatie hierover lees je in het nieuwsbericht over de vergoeding voor zonnepanelen.

Wat is de vermindering onroerende voorheffing?

Als eigenaar betaalt De Zonnige Woonst jaarlijks een belasting op haar onroerende goederen (woningen). Afhankelijk van de gezinssituatie van de huurder (kinderbijslaggerechtigde en gehandicapte personen) krijgen we soms een vermindering op deze belasting. Als het verschil tussen de jaarlijkse aangepaste huur en de jaarlijkse basishuur kleiner is dan de vermindering, storten we de korting door aan de huurder. Jaarlijks maken wij deze berekeningen voor deze huurders. Wie een bedrag terugkrijgt, ontvangt hierover een brief.