Sociale koopwoningen en bouwgrond

Klik hier voor een overzicht van ons concreet koopaanbod.

Inschrijvingsvoorwaarden

Sociale huisvestingsmaatschappijen bieden sociale koopwoningen en  bouwgronden te koop aan.

Je kan een sociale koopwoning of bouwgrond kopen als je voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • meerderjarig zijn
  • voldoen aan de inkomensvoorwaarde
  • voldoen aan de eigendomsvoorwaarde
  • ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister

 

De voorwaarden zijn wettelijk vastgelegd.

 

De Zonnige Woonst houdt territoriale inschrijvingsregisters bij. De kost voor de inschrijving per register bedraagt 50 euro.

 

 

Toewijzing

Een sociale koopwoning of bouwgrond wordt in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde van uw inschrijving in het inschrijvingsregister.

Klik hier voor meer info.

 

Kosten

Een sociale koopwoning mag niet verkocht worden boven de wettelijke limieten. De verkoopprijs is gelijk aan de som van de verkoopprijs van de grond en de verkoopprijs van de woning. De verkoopprijs van de grond varieert tussen de 50% en 75% van de normale verkoopwaarde van de grond.

De verkoopprijs van een sociale bouwgrond varieert tussen de 50% en 85% van de normale verkoopwaarde van de grond.

Voor de aankoop van een sociale koopwoning of bouwgrond zijn er extra kosten: de kosten, rechten en erelonen van de akte, een verlaagd btw-tarief van 6% bovenop de verkooprijs bij een koopwoning en de registratierechten bij een bouwgrond.

 

Verplichtingen na aankoop

Als koper van een sociale koopwoning of bouwgrond heb je ook een aantal plichten

 

Sociale koopwoning

De eigenaar van een sociale koopwoning heeft een woonplicht van 20 jaar. Deze gaat in op de datum van de authentieke notariële verkoopakte.

 

Sociale bouwgronden

Als koper van een sociale bouwgrond heb je 3 verplichtingen:

  • een bouwverplichting
  • een bewoningsplicht
  • het naleven van de bouwvolumenormen

 

Inschrijven

Maak een afspraak als je interesse hebt om een sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen:
tel. 052 – 470 471 of kopen@dezonnigewoonst.be