Één weg naar je sociale woning

In de volgende jaren verandert het sociaal woonlandschap in Vlaanderen. De sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren vormen samen de woonmaatschappij. Binnen elke gemeente zal slechts één woonmaatschappij actief zijn. Hamme en Zele vormen samen het werkingsgebied van één woonmaatschappij. Heb je vragen over deze veranderingen? Surf dan naar de website www.sociaalwonen.be.