Nieuwe verplichting voor huurders: Inschrijven bij de VDAB

Sinds 1 januari 2023 verwacht de Vlaamse overheid dat je je inschrijft bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) als je nog niet werkt en als je tussen 18 en 65 jaar oud bent. Op deze manier wil de Vlaamse Regering jouw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten. Ben je niet zeker of we van jou een inschrijving bij de VDAB verwachten? Klik dan hieronder op lees verder.

Wie schrijft zich in bij de VDAB?
Als sociale huurders schrijf je je in bij de VDAB als je nu of in de toekomst:

  • niet werkt (als werknemer of zelfstandige);
  • tussen 18 en 65 jaar oud bent;
  • en nog niet ingeschreven bent als werkzoekende

Wie schrijft zich niet in bij de VDAB?

  • Als je een leefloon van het OCMW ontvangt, dan volgen zij jouw dossier verder op.
  • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan hoef je je uiteraard niet in te schrijven.

Opgelet! wijzigt je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan geldt deze verplichting vanaf dan ook voor jou en schrijf je je ook in bij de VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.
Tegen wanneer schrijf je je in?
Je hebt tijd tot en met 31 maart om je in te schrijven bij de VDAB. Daarna start de controle op deze voorwaarde.
Wat gebeurt er als je je niet inschrijft?
Is de inschrijvingsverplichting op jou van toepassing en ben je niet ingeschreven? Dan kunnen wij de toezichthouder verwittigen. Deze kan jou een administratieve geldboete opleggen.

Hoe schrijf je in?

Schrijf je in via https://www.vdab.be/

Of lees het infoblad over inschrijving hier: infoblad VDAB [PDF]

Veelgestelde vragen:

Brugpensioen (of SWT) – Schrijft een sociale huurder op brugpensioen zich in bij de VDAB?
Ja. Het brugpensioen (of SWT) is een stelsel van werkloosheid en geen volwaardig pensioen, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden. Personen in dit stelsel zijn verplicht om zich beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan men een vrijstelling aanvragen van deze aangepaste beschikbaarheid bij RVA. In dat geval hoeft men zich dus niet in te schrijven bij VDAB. De huurder bewijst dit.

Weduwepensioen – Schrijft een sociale huurder die een weduwepensioen ontvangt zich in bij de VDAB?
Nee. Een pensioengerechtigde hoeft zich niet in te schrijven bij de VDAB.

Gezinspensioen – Als één huurder een gezinspensioen krijgt en de partner niet, moet de partner zich dan inschrijven bij de VDAB?
De partner zonder gezinspensioen schrijft zich in bij de VDAB en de pensioengerechtigde niet.

Studenten – Schrijft een student die sociale huurder is, zich in bij de VDAB?
Niet-beroepsactieve studenten die een sociale woning huren schrijven zich in bij de VDAB.
Studenten die een inkomen hebben omwille van een studentenjob hoeven zich niet in te schrijven.

Onthaalouder – Schrijft een sociale huurder die werkt als onthaalouder zich in bij de VDAB?
Nee, een onthaalouder heeft werk.

Mantelzorger – Schrijft een sociale huurder die mantelzorg verleent zich in bij de VDAB?
Ja, mantelzorgers zijn niet vrijgesteld van de huurdersverplichting, ook niet wanneer ze een vergoeding krijgen. Een werkzoekende kan wel een aanvraag indienen om een recht op vrijstelling om te solliciteren te krijgen. Zie ook: https://www.rva.be/nl/nieuws/mantelzorg-nieuwe-reglementering-voor-werkl...
Zorg voor een zwaar gehandicapt kind valt onder mantelzorg.

Huismoeder of -vader – Schrijft een sociale huurder die bewust thuisblijft als huisvader of huismoeder zich in bij de VDAB?
Ja. Deze huurder is niet beroepsactief en valt niet onder de uitzondering.

 

Werd jouw vraag hier niet beantwoord?
Mail ze naar huren@dezonnigewoonst.be (link opent je e-mail) of bel naar 052 470 471 en toets keuzenummer 2 om met iemand van de sociale dienst te spreken.