Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energiefactuur te betalen.  Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte.  Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief aan personen die recht hebben op de  verhoogde tegemoetkoming - Praktisch | FEBEG Federatie van de Belgische  Elektriciteits- en Gasbedrijven

Het sociaal tarief voor energie wordt jou in de meeste gevallen automatisch toegekend.  Je hoeft dus geen stappen te ondernemen. Wordt dit toch niet automatisch toegepast, raadpleeg jouw eigen energieleverancier.

Lees via de website van de FOD economie wie recht heeft op het sociaal tarief en wat je moet doen om van het sociaal tarief te genieten.