Wat te doen bij stormschade?

Ben je getroffen door een van volgende problemen: Wateroverlast? Staat je kelder onder water? Is er een boom omgewaaid of zijn er dakpannen losgekomen? Via Stormschade.Vlaanderen kan je online brandweerhulp aanvragen of een professionele dienstverlener (dakwerker, boomzager, opruimingsfirma...) contacteren. Je online aanvraag komt direct in de meldkamer van de brandweer terecht. Je moet dus niet meer wachten tot een operator je te woord staat op het nummer 1722.

Gebruik het nummer 112 enkel bij levensgevaar!
Door je hulpvraag online door te geven, blijft het noodnummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties zoals een ernstig ongeval, brand of dringende medische hulp.

Is je probleem geen van bovenstaande (bv. omheining omgewaaid), dan zorgt De Zonnige Woonst voor de behandeling van je dossier.

Meldt iedere schade ook zo snel mogelijk bij De Zonnige Woonst via herstellingen@dezonnigewoonst.be, ook als je reeds melding hebt gedaan via 112 of 1722. Voeg indien mogelijk meteen enkele foto's van de schade toe. 

Wij behandelen dan alle dossiers zo snel mogelijk.