Juridische info - Disclaimer - Privacyverklaring

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je verkrijgt via interactieve toepassingen, hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde.

We werken deze website op regelmatige tijdstippen bij.

De Zonnige Woonst geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties.

De intellectuele eigendomsrechten van de informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan De Zonnige Woonst.

Je mag hierop geen inbreuk maken.

Je mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. Je hebt hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

Cookies

Deze website gebruikt cookies om de prestaties van de website te verbeteren. Je kan de cookies weigeren via jouw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken functionele cookies. Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's, taalvoorkeur en Google analytics.

Privacyverklaring

Via volgende links vind je onze werkwijze met betrekking tot de persoonsgegevens die we bewaren:

  • website: voor de gebruikers van onze website
  • huren: voor kandidaat-huurders en huurders
  • kopen: voor kandidaat-kopers en kopers

Gegevensuitwisselingsprotocollen

De gegevensuitwisselingsprotocollen waar De Zonnige Woonst een deel van uitmaakt kan je hier nalezen: