Over De Zonnige Woonst

Missie

De Zonnige Woonst biedt betaalbare en kwaliteitsvolle woningen aan in een aangename buurt voor mensen met woonnood.

Visie

Samen bouwen aan een goede thuis

De Zonnige Woonst wil een goede huisbaas zijn en streeft naar een continue tevredenheid van haar bewoners. Zij is een betrouwbare partner die klantgericht te werk gaat. De (kandidaat-) huurder/kopers staan centraal en kunnen rekenen op een correcte dienstverlening. Een gedreven team van enthousiaste medewerkers staat paraat om eenieders vragen te beantwoorden.

De Zonnige Woonst wil een dynamische en financieel gezonde huisvestingsmaatschappij zijn die actief op zoek gaat naar nieuwe opportuniteiten om haar patrimonium uit te breiden en om toekomstige uitdagingen succesvol aan te gaan.

 

Wie is wie

 

Raad van bestuur

De bestuurdersmandaten zijn verdeeld cfr. de statutenwijziging van 9 november 2019. De bestuursleden zijn:

 • vertegenwoordigers van de gemeente Hamme: Etienne De Prijcker, Jan Laceur, André Raemdonck, Filip Boelaert
 • vertegenwoordiger van de gemeente Temse: Hilde Van de Voorde
 • vertegenwoordigers van de particuliere aandeelhouders: Koen Mettepenningen, Marita De Medts, Hilde Cloostermans-Huwaert, Danny Poppe.

Directieraad

 • Etienne De Prijcker, voorzitter
 • Koen Mettepenningen, 1ste ondervoorzitter
 • Jan Laceur, 2de ondervoorzitter
 • Marita De Medts
 • André Raemdonck
 • Guy Van Gucht, directeur

Personeel

Guy Van Gucht - directeur

 

De medewerkers van de sociale dienst zijn Lien Sap, Mylène De Pillecyn (adjunct-directeur) en Veerle Staelen (van links naar rechts).  Je kan bij hen terecht voor:

 • een nieuwe inschrijving of opvolging van jouw inschrijving
 • informatie over verhuizen naar een andere huurwoning
 • vragen over jouw huurovereenkomst, de ondertekening of opzeg ervan
 • meldingen van wijzigingen in jouw gezinssituatie
 • vragen over de berekening van jouw huurprijs
 • vragen over de maandelijkse betaling of een afbetalingsplan
 • meldingen over jouw woonomgeving

 

Erwin Van Puyenbroeck, Claudine Dumon en Jonas Ingels zijn de medewerkers van de technische dienst (van links naar rechts).  Je kan bij hen terecht voor:

 • meldingen van problemen aan of in jouw huurwoning
 • praktische vragen i.v.m. jouw verhuis naar een huurwoning
 • vragen over de planning en uitvoering van renovaties
 • informatie over nieuwbouwprojecten
 • informatie over de aankoop van een woning

 

Ward Diependaele, Nathalie De Bruyne en Brent Goossens vormen samen de interne dienst (van links naar rechts). Zij zijn verantwoordelijk voor:

 

Wij horen het graag als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt over onze werking. Ze kunnen ons helpen om je nog beter van dienst te zijn.

Heb je opmerkingen of suggesties over de werking van onze maatschappij of over de aannemers waar we een beroep op doen, geef dit dan altijd door. Wat we niet weten, kunnen we niet oplossen. Geef een melding bij voorkeur schriftelijk door, dat mag via e-mail naar kunnenwejehelpen@dezonnigewoonst.be. Hoe onze klachtenprocedure verloopt, kan je hier terugvinden.

 

Huisbewaarders

 • Etienne Colman – residenties ‘Le Lis’ (Baantje, Burgemeester Louis Baertstraat en Museumstraat) en ‘Dr. Hylebos’ (Schoolstraat);
 • Pascale Ysewijn – site Veldstraat / Populierenstraat / Prieel
 • Maurits Verdonck – residentie ‘Rubso’ (Veldstraat)
 • Sissi Van Hecke – sites Slangstraat en Posthoorn
 • Erik Van San – residenties ‘Merckpoel’ (Marktplein) en ‘Filip de Pillecyn’ (Peperstraat en Kleinhulst)

Huurders kunnen bij hun huisbewaarder terecht met vragen en/of meldingen over de gemeenschappelijke delen (ondergrondse parking, fietsenberging, lift, gemeenschappelijke hallen en groenzones). De huisbewaarders houden een oogje in het zeil en signaleren ons technische problemen. Het is ook hun taak om samen met de huurders te werken aan een aangename en prettige woonomgeving. Uiteraard spreken ze bewoners aan die de afspraken over lawaai, overlast of vandalisme niet nakomen.

 

Meer informatie

Visitatierapport de Zonnige Woonst 2019 [PDF - 3,47Mb ]

Jaarverslag 2021 [PDF - 49,5 Mb]

Historiek De Zonnige Woonst [PDF - 268Kb]