Infrastructuurwerken - aanleg voetpaden Neerlandt

Aantal huizen

0

Aantal appartementen

0

Planning

2019

Prijsraming

€ 53.261,00

De werken gingen begin 2019 van start en omvatten de aanleg van voetpaden, aansluiting van de opritten met de straat en de verfraaiing van het openbaar domein met extra groen. Deze afwerking van het geheel draagt bij aan een verkeersveilige omgeving.